Kurdiska kvinnor för en dubbel kamp i Syrien och Irak

Kurdiska kvinnor för en dubbel kamp i Syrien och Irak (OmVärlden, 2015).