IS på uppgång i Filippinerna

IS på uppgång i Filippinerna (Blank Spot Project, 2016).